Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA ILFOV în perioada 01-30.06.2019

 

Informare de presă

Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA ILFOV în perioada 01-30.06.2019

 

În cursul lunii iunie 2019 inspectorii din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov au desfăsurat un numar de 342 controale in unităţi din industria alimentara a produselor de origine animala si nonanimala, unitati de alimentatie publica, depozite alimentare si legume-fructe, depozit de produse medicinale veterinare, farmacii veterinare, cabinete veterinare, fabrica de nutret combinat, manejuri, ferma pui, transportatori animale vii, adaposturi caini fara stapan, canise, transportator de animale vii, unitate de neutralizare a subproduselor nedestinate consumului uman, exploatatii profesionale si nonprofesionale de animale.

Controalele au vizat aspecte privind condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor, calitatea spaţiilor, facilitatilor si echipamentelor în care produsele alimentare sunt manipulate şi prelucrate, precum şi a celor de depozitare pentru materiile prime şi pentru produsele finite, respectarea lantului frigorific, controlul daunatorilor, elaborarea si implementarea unor programe proprii de control si efectuarea de analize, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind functionarea si implementarea sistemului HACCP.

Verificarea operatiunilor de ambalare, marcare si etichetare a produselor alimentare, verificarea modului de colectare, marcare si indepartare a SNCU.
In cadrul controalelor in unităţi s-au prelevat conform procedurilor si a Programului de supraveghere si control 138 probe produse de origine nonanimala, 47 probe produse de origine animala urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Pentru abaterile de la legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor, s-au dispus termene de remediere, 13 avertismente si au fost aplicate sanctiuni contraventionale conform H.G. 984/2005, cu o valoare de 26.800 lei.

Neconformitatile constatate au fost cele privind:
– nerespectarea normelor sanitar veterinare privind conditiile de depozitare;
– neintretinerea corespunzatoare a spatiilor tehnologice;
– conditii necorespunzatoare de igiena si intretinere a spatiilor;
– functionare obiectiv zootehnic fara documente de inregistrare sanitar veterinara;
– comercializarea de produse medicinale veterinare fara respectarea prevederilor legale;
– detinerea de animale neidentificate;
– comercializarea de animale vii in targ neautorizat si fara documente sanitar veterinare.

In aceasta perioada au fost evaluate un numar de 70 unitati de vanzare cu amanuntul in vederea inregistrarii sanitar veterinare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/20082, si 4 unitati in vederea autorizarii pentru efectuarea de schimburi intracomunitare conform Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 si autorizarea/inregistrarea a 122 mijloace de transport produse de origine animala si nonanimala.

In PFI –Biroul Vamal Chitila si Otopeni au fost verificate un numar de 542 transporturi cu legume, fructe si produse alimentare de origine nonanimala, importate din ţări terţe, din care s-au prelevat un numar de 43 probe, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.