Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA ILFOV în perioada 01-30.09.2019

 

Informare de presă

Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA ILFOV în perioada 01-30.09.2019

 

În cursul lunii septembrie 2019 inspectorii din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov au desfăsurat un numar de 302 controale in unităţi din industria alimentara a produselor de origine animala si nonanimala, unitati de alimentatie publica, depozite alimentare si legume-fructe, depozit de produse medicinale veterinare, laboratoare uzinale, cabinete medicale veterinare, incinerator SNCU, unitate pet food, magazin furaje, adaposturi caini fara stapani, fonduri de vanatoare, exploatatii profesionale si nonprofesionale de animale.

Controalele au vizat aspecte privind condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor, calitatea spaţiilor, facilitatilor si echipamentelor în care produsele alimentare sunt manipulate şi prelucrate, precum şi  a celor de depozitare pentru materiile prime şi pentru produsele finite, respectarea lantului frigorific, controlul daunatorilor, elaborarea si implementarea unor programe proprii de control si efectuarea de analize,  evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind functionarea si implementarea sistemului HACCP.

Verificarea operatiunilor de ambalare, marcare si etichetare a produselor alimentare, verificarea modului de colectare, marcare si indepartare a SNCU.

In cadrul controalelor in unităţi s-au prelevat conform procedurilor si a Programului de supraveghere si control 54 probe produse de origine nonanimala, 59 probe produse de origine animala, 65 probe furaje si o proba produse medicinale de uz veterinar urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Pentru abaterile de la legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor, s-au dispus termene de remediere, 7 avertismente conform O.G. 2/2001 si au fost aplicate sanctiuni contraventionale conform H.G. 984/2005, cu o valoare  de 102.200 lei.

S-au confiscat 544 kg midii ce au fost directionate spre denaturare si a fost suspendata activitatea unei unitati cu profilul cantina.

Neconformitatile constatate au fost cele privind:

– nerespectarea normelor sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile de depozitare;

– neintretinerea corespunzatoare a spatiilor tehnologice si echipamente de lucru;

– manipulare necorespunzatoare a produselor alimentare;

– etichetare necorespunzatoare a produselor alimentare;

– nerespectarea programului de autocontrol;

– conditii necorespunzatoare de igiena si intretinere a spatiilor;

– personalul angajat nu detine fise de aptitudini care sa ateste efectuarea controlului medical periodic;

– nedemonstrarea trasabilitatii produselor;

– functionarea unitatii fara a detine document de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor;

In aceasta perioada au fost evaluate  un numar de 45 unitati de vanzare cu amanuntul in vederea inregistrarii sanitar veterinare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, o unitate in vederea autorizarii pentru efectuarea de schimburi intracomunitare conform Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 si autorizarea/inregistrarea a 219 mijloace de transport produse de origine animala si nonanimala.

In PFI –Biroul Vamal Chitila si Otopeni au fost verificate un numar de 526 transporturi cu legume, fructe si produse alimentare de origine nonanimala, importate din ţări terţe, din care s-au prelevat un numar de 47 probe, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.