Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA ILFOV în perioada 01-30.10.2019

Informare de presă

Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA ILFOV în perioada 01 – 30.10.2019

 

În cursul lunii Noiembrie 2019 inspectorii din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov au desfăsurat un numar de 398 controale in unităţi din industria alimentara a produselor de origine animala si nonanimala, unitati de alimentatie publica, depozite alimentare si legume-fructe, cabinete medicale veterinare, mori furaje, unitati DDD,  exploatatii profesionale si nonprofesionale de animale.

Controalele au vizat aspecte privind condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor, calitatea spaţiilor, facilitatilor si echipamentelor în care produsele alimentare sunt manipulate şi prelucrate, precum şi  a celor de depozitare pentru materiile prime şi pentru produsele finite, respectarea lantului frigorific, controlul daunatorilor, elaborarea si implementarea unor programe proprii de control si efectuarea de analize,  evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind functionarea si implementarea sistemului HACCP.

Verificarea operatiunilor de ambalare, marcare si etichetare a produselor alimentare, verificarea modului de colectare, marcare si indepartare a SNCU.

In cadrul controalelor in unităţi s-au prelevat conform procedurilor si a Programului de supraveghere si control: 94 probe produse de origine nonanimala, 19 probe produse de origine animala, 10 probe furaje si o proba produse medicinale de uz veterinar urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate. S-au realizat controale comune cu reprezentanti ai IPJ si DSP Ilfov la unitati de Dezinfectie Dezinsectie si Deratizare.

Pentru abaterile de la legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor, s-au dispus termene de remediere, 6 avertismente conform O.G. 2/2001 si au fost aplicate sanctiuni contraventionale conform H.G. 984/2005, cu o valoare  de 23.320 lei.

Neconformitatile constatate au fost cele privind:

– nerespectarea normelor sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile de depozitare;

– manipulare necorespunzatoare a produselor alimentare;

– etichetare necorespunzatoare a produselor alimentare;

– nerespectarea programului de autocontrol;

– deficiente de igiena si intretinere a spatiilor;

– examenul medical periodic al personalului angajat nevizat la zi.

In aceasta perioada au fost evaluate  un numar de 83 unitati de vanzare cu amanuntul in vederea inregistrarii sanitar veterinare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, 3 unitati in vederea autorizarii pentru efectuarea de schimburi intracomunitare conform Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 si autorizarea/inregistrarea a 83 mijloace de transport produse de origine animala si nonanimala.

In PFI –Biroul Vamal Chitila si Otopeni au fost verificate un numar de 1.115 transporturi cu legume, fructe si produse alimentare de origine nonanimala, importate din ţări terţe, din care s-au prelevat un numar de 83 probe, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.